icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Zonnepanelen en groen dak

Het dakenteam vertelt: alle mogelijkheden op een dak

6 oktober 2023

In Den Haag is de ruimte beperkt en dit vormt een probleem. Maar terwijl het in onze drukke stad op straatniveau zoeken is naar beschikbare ruimte, valt er op daken nog een zee aan ruimte te winnen. Daarom wil de gemeente Den Haag haar blik meer omhoog richten. Daken kun je namelijk voor veel dingen gebruiken, zoals een tuin of zonnepanelen, maar ook voor horeca of sport. Eigenlijk begint op het dak een heel nieuw deel van de stad. SDG’s Den Haag ging in gesprek met het dakenteam van de gemeente Den haag, het brein achter het ‘Programma Daken’.

Creatief zijn met ruimte

“Ons motto is: “Haal meer uit je dak” vertelt Onno van het dakenteam. “In Den Haag is nog zo’n 17 km2 aan leeg dak”. Dat is gelijk aan 17 keer het Zuiderpark of 2600 voetbalvelden. Dat biedt heel veel mogelijkheden. Het dakenteam onderscheidt verschillende functies voor daken. Zo kun je duurzame energie opwekken of regenwater opvangen. Ook kun je op daken tuinen aanleggen die bijdragen aan biodiversiteit, hittestress tegengaan en de lucht zuiveren. Of ‘optoppen’: een nieuwe woonlaag bouwen. Mogelijkheden genoeg. “Vijf of tien jaar geleden dacht niemand aan de potentie van het dak. Maar de afgelopen jaren is dat veranderd en is er meer interesse. Nu denken mensen: Hé ik heb een dak, daar kan ik energie opwekken of een tuin aanleggen. Je merkt ook dat er door de energiecrisis meer momentum is. Mensen zijn serieus gaan kijken naar zonnepanelen”, legt Onno uit.

Team daken

Bewoners in actie

Het dakenteam heeft een strategie ontwikkeld om stedelijke opgaven op daken uit te voeren. Toch spelen er ook praktische kwesties die het werk moeilijk maken. Zo is niet elk dak technisch geschikt en zijn daken vaak eigendom van huiseigenaren. Daarom is het belangrijk dat de gemeente nog meer samenwerkt met verschillende partijen in de stad en haar bewoners. Eveliene noemt een voorbeeld: “We zijn nu in gesprek met vastgoedpartijen op de Grote Marktstraat om te kijken hoe we daken daar kunnen inzetten om wateroverlast tegen te gaan”. Ook wordt een ander voorbeeld erbij gehaald: onlangs zijn er op een voormalig schoolgebouw in de Vruchtenbuurt 177 zonnepanelen geplaatst, aangeschaft door buurtbewoners in samenwerking met een energiecoöperatie. De gemeente stelde het dak daarvoor beschikbaar. Dit voorbeeld laat zien dat bewoners kunnen investeren in groene energie, zelfs al ze geen eigen dak hebben. Om al deze plannen te realiseren is het belangrijk dat bewoners informatie hebben. “We zijn een website aan het ontwikkelen waar inwoners informatie over subsidieregelingen kunnen vinden. En met de Zonnewijzer, kunnen mensen nagaan of ze een vergunning nodig hebben om zonnepanelen te plaatsen” vertelt Cor. “We willen vooral bewustwording creëren en mensen inspireren. Dat kost wel tijd. Het is een project van de lange adem. Het vergt een andere manier van nadenken over stedenbouw” vertelt Anouk.

Duurzame stad

Door het gebruiken van daken voor duurzame energie of groen draagt de gemeente bij aan verscheidene SDG’s. Namelijk doel 11 (duurzame steden en gemeenschappen), doel 7 (betaalbare en duurzame energie) en doel 13 (klimaatactie). ‘’In de kern houden we ons bezig met duurzaamheid. Wij richten ons toevallig op het dak, andere collega’s op de grond” vertelt Anouk. Wat is de missie van het dakenteam? “In 2030 kleuren 50% van de Haagse daken groen en geel. Geel staat voor zonne-energie en betekent dat iedereen kan meeprofiteren van duurzame energie. Ook mensen zonder eigen dak of met een kleinere portemonnee. En groen staat voor vergroening, biodiversiteit. De kleuren van Den Haag”.

Meer informatie

Heb je zelf een dak en ben je benieuwd naar wat er mogelijk is? Kijk dan op deze website duurzamestad.denhaag.nl. Verder vindt van 2 tot en met 22 oktober 2023 het evenement ‘Uit je Dak ’plaats voor iedereen die meer wil weten over daken.