icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
SDG bus

De 17 Sustainable Development Goals

17 doelen om de wereld te transformeren

De 17 Sustainable Development Goals zijn onderdeel van een wereldwijd actieplan voor een betere toekomst voor iedereen. Alle lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben afgesproken om aan dit actieplan te werken, zodat de doelen bereikt worden vóór 2030.

UN

Vijf Thema's

De doelen kunnen worden verdeeld in vijf thema’s: People (mensen), Planet (planeet), Prosperity (welvaart), Peace (vrede) en Partnership (partnerschappen). De vijf P’s laten zien hoe belangrijk het is om de SDG’s niet als losse doelen te zien. Ze staan juist in verbinding met elkaar - elke bijdrage aan één SDG heeft ook effect op het behalen van andere doelen. Het actieplan is gemaakt voor alle mensen in alle landen. Want een betere wereld, die maak je samen!

Een stukje geschiedenis

In het jaar 2000 werden door de landen van de VN eerst de acht Millenniumdoelen opgesteld, met als einddatum 2015. In het rapport dat hierover werd gemaakt, was te lezen dat sommige doelen waren behaald, zoals het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren. Andere doelen, bijvoorbeeld het verlagen van moeder- en kindersterfte, werden niet behaald.

In 2012 werd tijdens de RIO+20 conferentie door actieve lidstaten van de VN nagedacht over 'duurzame ontwikkelingsdoelen'. Deze zouden de opvolgers worden van de Millenniumdoelen. Ook in Nederland werd meegedacht door bestuurders, ondernemers en burgers tijdens Rio aan de Maas. Deze nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen, genaamd de SDG's, verschilden van de Millenniumdoelen omdat ze gelden voor álle landen – ze gaan niet alleen maar over hulp van rijke aan arme landen. Er is daarnaast meer aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieu. Met de belofte 'leave no one behind' in het achterhoofd moet iedereen kunnen bouwen aan een betere toekomst.