icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Den Haag

Den Haag & de SDG's

Over Den Haag

Ook Den Haag draagt bij aan het halen van de Sustainable Development Goals. Deze 17 ambitieuze doelen zijn opgesteld om wereldwijde problemen zoals armoede, ongelijkheid en onrecht op te lossen. De inzet van lokale overheden is hierbij ontzettend belangrijk – de SDG's kunnen alleen bereikt worden als er lokaal, nationaal en internationaal samen wordt gewerkt. Dit zie je goed terug in Den Haag: zowel de gemeente, organisaties in de stad én inwoners steken de handen uit de mouwen om samen te werken aan die betere toekomst.

SDG's in Den Haag
Vredespaleis

Global Goals gemeente

Velen kennen Den Haag als stad van vrede en recht. De stad is de thuisbasis voor vele internationale organisaties die werken aan SDG 16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten). Zo kun je denken aan het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof, maar nog veel meer instellingen en organisaties in onze stad werken aan een rechtvaardigere wereld. Hierdoor draagt Den Haag met trots de titel van 'VN-stad' en 'internationale stad van vrede en recht'. 

Daarnaast is de Hofstad ook een ‘Global Goals Gemeente’. Dat betekent dat Den Haag onderdeel is van de Gemeenten4GlobalGoals campagne van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarmee heeft Den Haag zich gecommitteerd om actief bij te dragen aan de SDG’s. Op lokaal en bestuurlijk niveau zorgt de gemeente dat de doelstellingen worden vertaald naar concrete acties in de stad. Voorbeelden van hoe de gemeente Den Haag bijdraagt aan het halen van de doelen kun je hier vinden.

De SDG huizen

Het ' SDG House Network' is een netwerk dat bestaat uit verschillende 'SDG Huizen' dat in 2020 gelanceerd werd. Dit netwerk moet zorgen dat lokale gemeenschappen elkaar kunnen betrekken en helpen met het bereiken van de doelen. De focus ligt vooral op informeren, het opzetten van samenwerkingen tussen ondernemers, de overheid en onderwijs en het steunen van lokale initiatieven en projecten. Dit valt direct onder SDG 17 'Partnerschap om doelstellingen te bereiken'.

Er zijn verschillende SDG Huizen in Nederland, waarvan vier in Den Haag: The Hague Humanity HubOne Planethet Vredespaleis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De overige SDG Huizen in Nederland zijn: Het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mondiaal Maastricht, Paleis SoestdijkSDG House Hilversum, SDG Netwurk Fryslân, Stichting SBIThe Social Impact Factory en het Alfa College

SDG's in Den Haag

SDG huizen in Den Haag

The Hague Humanity Hub

The Hague Humanity Hub ligt in het hart van Den Haag en is een stichting die als een kennis-, werk- en ontmoetingsplek dient rondom duurzaamheid. De Hub inspireert samenwerkingen tussen kennis- en onderwijsinstellingen, nationale en lokale overheden, non-profits, start-ups en verschillende internationale organisaties. Als SDG Huis zet The Hague Humanity Hub zich in voor een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld.

Museon-Omniversum & One Planet

Het Museon-Omniversum is een museum met collecties en tentoonstellingen over de toekomst van onze planeet en haar bewoners. Het is een leeromgeving waar bezoekers van jong tot oud op een laagdrempelige en interactieve manier kennis kunnen maken met de vraagstukken over onze toekomst. Door deze thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken te belichten, kunnen bezoekers op ontdekkingsreis gaan en meer leren over duurzame ontwikkeling en de SDG’s. Daarnaast heeft het Museon-Omniversum een vaste tentoonstelling genaamd One Planet. Hier staan de SDG's centraal. Zo kaart het museum de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aan en worden bezoekers geïnspireerd om na te denken over oplossingen voor vraagstukken die de hele wereld aangaan.

Het Vredespaleis (SDG 16)

Het Vredespaleis in Den Haag is het internationale symbool voor 'Vrede en Recht' en is misschien wel de belangrijkste reden dat Den Haag wereldwijd bekend staat als stad van vrede en recht. Het Vredespaleis huisvest verschillende instellingen, zoals het Permanent Hof van Arbitrage, de Haagse Academie voor Internationaal Recht en de bibliotheek van het Vredespaleis. Ook vind je hier het Internationaal Gerechtshof, het enige rechtsorgaan van de Verenigde Naties dat zich buiten New York bevindt. Het Vredespaleis draagt als SDG Huis bij aan het behalen van de SDG’s, uiteraard met een focus op SDG 16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten). Het zet zich in voor vreedzame en inclusieve samenlevingen en wil toegang tot justitie voor iedereen waarmaken.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (SDG 11) (VNG)

Naast de verschillende SDG Huizen is Den Haag ook de plek waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich heeft gevestigd. De VNG helpt gemeenten mee te denken over belangrijke vraagstukken, te helpen bij ontwikkelingen en kennis te delen. Om goed zichtbaar te maken dat de VNG zich inzet voor duurzame ontwikkeling, is het VNG-gebouw tot SDG Huis benoemd met een focus op SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen). Dit doel wordt als uitgangspunt gezien voor alle doelen waar de VNG zich voor inzet. Het werk van de VNG moet direct en indirect een steentje bijdragen aan het behalen van de andere doelen. Daarbij helpt de VNG gemeenten met de Gemeenten4GlobalGoals campagne, door ondersteuning en advies aan te bieden bij de lokale uitvoering van de doelen. Andere belangrijke activiteiten hierbij zijn kennisuitwisseling, monitoringsmogelijkheden en het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten voor bestuurders.

Organisaties en initiatieven

Benieuwd naar wat zich nog meer in de stad afspeelt? Op de overzichtspagina 'Alle SDG's' vind je per SDG organisaties en initiatieven uit Den Haag terug. Via de 'Initiatieven' knop in de menubalk blijf je op de hoogte van het laatste nieuws rondom de SDG's in Den Haag.