icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Haagse Honing

Samenwerken met de natuur bij initiatieven Haagse Honing en Haags Zaad

9 mei 2023

Haagse Honing is een kleine bijenhouderij, gelegen aan het gemaalcomplex in Den Haag. Eveline de Heij, een grafisch ontwerper, met een grote interesse in planten, is bedenker en oprichter van Haagse Honing. In 2012 besloot ze te starten met een imkercursus. Hier leerde ze dat er in Nederland wel 356 bijensoorten en 29 soorten hommels zijn, waarvan zekerde helft wordt bedreigd. De cursus inspireerde Eveline om te starten met haar eerste bijenkast in de tuin. Daarna volgde al snel de beplanting, om zo een voedzame plek voor de bijen te scheppen. Het uitgangspunt is om ecologisch te tuinieren met het initiatief Haagse honing.

Op dit moment staan er zes bijenkasten in de tuin. De bloemenhoning die de bijen produceren wordt alleen op locatie verkocht. Zo worden mensen bewust van wat er nodig is om honing te produceren. Op deze manier draagt de bijenhouderij bij aan SDG 12: verantwoord produceren en consumeren. Eveline legt uit: “Ik ben volledig afhankelijk van het weer. Dat bepaalt hoeveel honing er is. Regen is namelijk nodig voor nectar, maar bij te veel regen kan de honingbij niet vliegen. Is het te koud, dan eten de bijen zelf veel van de honing op. Daarnaast is het ook afhankelijk van het bijenvolk. Zo kan een koningin overlijden. Mochten er dan geen eitjes zijn, kan er geen nieuwe koningin van dat volk ontstaan. Dan zal het volk uitsterven. Afhankelijk van de natuur kan ik dus oogsten of niet. Vaak kan ik eind mei en begin augustus oogsten.” De verkoop van honing wordt altijd aangekondigd op de verschillende socialmediakanalen (zie contactgegevens).

Naast Haagse Honing gebruikt Eveline haar tuin ook nog voor een ander doel, namelijk Haags Zaad. De naam is een doorlopende bron van vermaak. Haags Zaad is voortgekomen uit Haagse Honing. De tuin staat vol met ‘bijenplanten’ die voedsel leveren voor bestuivende insecten, waaronder bijen. Door bestuiving maken de planten meer zaad. Dit betekent dat er weinig planten nodig zijn om toch veel zaad te oogsten. Voor deze zaden was eerst geen bestemming, totdat Eveline op het idee kwam om deze zaden te verkopen. Door de verkoop van zaden en het uitdelen van stekjes of jonge planten stimuleert Haags Zaad de verspreiding van planten die nuttig zijn voor bijen. Dit draagt bij aan SDG 15: beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit. Bij de aanschaf van Haags Zaad is ook te zien dat Eveline grafisch ontwerper is. De bij de zaden bijgeleverde kaartjes zijn allemaal door Eveline zelf ontworpen.

Insecten zijn niet eng

De natuur is belangrijk. Eveline omschrijft het als volgt: “Je bént de natuur. Veel mensen vinden insecten eng en denken dat het onderhouden van de planten erg veel werk is. Er is een enorm gat tussen de mens en de natuur ontstaan. Laten we met de natuur meewerken, in plaats van haar tegen te werken. Door planten (af en toe) te onderhouden, zie je ze groeien en bloeien. Daarnaast hoef je ook minder naar de sportschool te gaan.”

Voedselbos bij Pluk!

Pluk! Den Haag ligt in het groen van recreatiegebied Madestein. Het is een plek waar van alles te beleven is. Zo is er een heemtuin, kinderboerderij, een lunchroom, een pluktuin en nog veel meer. Omdat er nog grond over was, heeft Eveline dit kunnen gebruiken voor een voedselbos. Hier worden eetbare gewassen gekweekt. Het gaat dan om meerjarige gewassen. In de bloeiperiode is dit dus aantrekkelijk voor insecten. Deze gewassen worden dan bestoven, wat op die manier weer meer fruit oplevert. Opnieuw wordt hier dus duurzaam gebruik gemaakt van ecosystemen, bossen en biodiversiteit (SDG 15).  Ook deze projecten vallen onder Haags Zaad.

Haagse Honing

Contactgegevens/ Sociale kanalen

Meer informatie kan gevonden op onderstaande socialmediakanalen. Hier wordt ook aangegeven wanneer de honing verkocht zal worden.

https://www.instagram.com/pluk_denhaag/

https://www.instagram.com/haagsehoning/?hl=en

 

Meer informatie

Een groene tuin vol leven begint bij Haags Zaad. Vind zaden voor de mooiste bloeiende planten die nectar en stuifmeel produceren en lok bestuivers naar jouw aardse paradijs. Ook produceren en verkopen wij Haagse Honing - vloeibaar zonlicht. https://haagszaad.nl/ ...