icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Mijn Buuf

Van Isolatie naar Inspiratie: Duurzaamheid bij Mijn Buuf

3 juni 2024

Tijdens een bezoek aan het atelier van Mijn Buuf wordt het duidelijk hoe belangrijk en inspirerend dit initiatief is. Petra P., de oprichtster van Mijn Buuf, benadrukt: "Het is hartverscheurend om te zien hoe geïsoleerd en eenzaam moeders kunnen zijn terwijl hun kinderen snel vrienden maken en zichzelf redden tijdens sportdagen van Nederlandse sportclubs en asielzoekerscentra." Ze voegde toe: "Dit besef was de drijvende kracht achter de oprichting van Mijn Buuf, een atelier dat zich richt op duurzaamheid en het empoweren van sociaal geïsoleerde vrouwen."

Bij Mijn Buuf worden materialen hergebruikt om nieuwe, verkoopbare producten te maken

Petra vertelt: "Het gaat hier niet om zomaar knutselen, maar om het creëren van items die langer bruikbaar zijn en daarmee echt bijdragen aan duurzaamheid." In het begin maakten ze wat de opdrachtgever wilde, maar nu zijn ze veel kritischer en kiezen ze alleen voor projecten die echt duurzaam zijn. "We willen echt een verschil maken," benadrukt Petra. 

De vrouwen die bij Mijn Buuf werken, zijn vaak migranten met een klein sociaal netwerk. "Het zijn vaak alleenstaande moeders die uit oorlogssituaties of gewelddadige huwelijken zijn gevlucht," legt Petra uit. "Deze vrouwen hebben vaak weinig opleiding en werkervaring, en in hun land van herkomst kregen ze vanwege hun geslacht vaak niet de kans om te studeren. Hierdoor hebben ze in Nederland weinig toekomstperspectief wat betreft werk." 

Mijn Buuf

Mijn Buuf richt zich op zelfredzaamheid en het ondersteunen van sociaal geïsoleerde vrouwen, wat bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), zoals SDG 1 (Geen Armoede) en SDG 8 (Eerlijk Werk en Economische Groei)

Petra benadrukt: "Door deze vrouwen te helpen, krijgen ook hun kinderen een betere kans op de arbeidsmarkt. Dit is essentieel, omdat de kinderen van deze gezinnen de toekomstige handen aan het bed zullen zijn in de zorg en de energietransitie vorm moeten geven." 

Een ander belangrijk aspect van Mijn Buuf is het bieden van kwaliteitsonderwijs en het verminderen van ongelijkheid (SDG 4 en SDG 10). Petra legt uit: "We ondersteunen vrouwen bij het opbouwen van netwerken en het kiezen van de juiste opleidingen. Samenwerking met andere organisaties, zoals Omniversum, het Nationaal Archief en het Holland Festival, speelt hierbij een cruciale rol (SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken)." 

Tijdens ons bezoek vertelde Petra enthousiast over de missie van Mijn Buuf om vrouwen een zichtbare plek in de samenleving te geven als rolmodellen. "Dit sluit direct aan bij het streven naar gendergelijkheid (SDG 5)," zegt ze. "De vrouwen leren niet alleen hun dochters te begeleiden, maar ook hun zonen te onderwijzen in respect en omgangsvormen. Daarnaast wordt er openlijk gesproken over onderwerpen zoals seksuele diversiteit en genderidentiteit." 

Mijn Buuf

Een dag bij Mijn Buuf begint altijd met koffie en een praatje

"De vrouwen komen één tot vier keer per week bij elkaar en bespreken dan van alles: van opvoedproblemen tot actuele gebeurtenissen zoals oorlogen en vaccinaties," vertelt Petra. Deze gesprekken versterken de onderlinge band en zorgen voor een gevoel van gemeenschap. Om 10 uur begint het werk: het produceren van opdrachten voor bedrijven met gerecyclede materialen. "Wanneer er geen opdrachten zijn, werken de vrouwen aan hun naaivaardigheden met behulp van lesboeken," legt Petra uit. Na de lunch zijn er lessen gericht op zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Deze lessen en trainingen zijn erop gericht om de vrouwen te ondersteunen bij het opbouwen van een beter leven in Nederland.Hoewel de vrouwen geen geldelijke vergoeding kunnen ontvangen vanwege hun uitkering, krijgen ze wel een reiskostenvergoeding. "Dit zorgt ervoor dat hun wereld letterlijk groter wordt, doordat ze meer kunnen deelnemen aan activiteiten buiten Mijn Buuf om," zegt Petra. 

Petra deelde ook hoe samenwerking met bedrijven kan helpen. "Sommige bedrijven hebben lege ruimtes die Mijn Buuf zou kunnen gebruiken. Bedrijven kunnen ook trajecten of OV-abonnementen sponsoren," legt ze uit. "Dit zou niet alleen helpen om de kosten te dekken, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de samenleving." 

Al met al is Mijn Buuf een prachtig voorbeeld van hoe sociale innovatie en samenwerking kunnen bijdragen aan de empowerment van vrouwen en een duurzamere toekomst. "Door sociaal geïsoleerde vrouwen met een migratieachtergrond te activeren en ondersteunen, creëren we kansen voor persoonlijke groei, economische onafhankelijkheid en milieubewustzijn," aldus Petra. "Met de juiste ondersteuning kan iedereen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij''