icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Claire

Europees AI-onderzoeksnetwerk CLAIRE opent hoofdkantoor in Den Haag

9 december 2020

Op 9 december opende in Den Haag het hoofdkantoor van 's werelds grootste AI-onderzoeksnetwerk Claire (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe) haar deuren. Het netwerk is opgericht om ervoor te zorgen dat Europa concurrerend blijft op het gebied van AI en zijn toepassingen.

CLAIRE gaat investeren in talent, onderzoek, technologie en innovatie. De focus ligt op het gebruik van AI om de doelstellingen van de VN op het gebied van duurzame ontwikkeling te helpen bereiken en op het versnellen van brede toegang tot en profiteren van AI in de hele samenleving, inclusief ondernemingen van verschillende groottes, overheden en Europese burgers.

Belangrijke Europese AI hub

CLAIRE heeft aangekondigd dat het zich zal concentreren op 'AI for Good', met name het gebruik van AI om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te helpen bereiken. Dit sentiment sluit aan bij de bestaande focus van Den Haag om ervoor te zorgen dat technologie en het bedrijfsleven een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De opening van het CLAIRE-hoofdkantoor in Den Haag zal de positie van Nederland als belangrijke hub op het gebied van AI in Europa versterken, talent aantrekken uit heel Europa en de hele wereld, en onderzoek en innovatie stimuleren in nauwe samenwerking met een breed scala aan toepassingssectoren .

"Claire gaat vorm geven aan de manier waarop AI in Europa zal worden gebruikt", zegt Holger Hoos, hoogleraar machine learning aan de Universiteit Leiden en mede-oprichter van Claire. “Naast de reputatie van Den Haag als stad van vrede en recht, is Nederland in het algemeen een ideale thuisbasis. Het is een broeinest voor AI-onderzoek en -innovatie in Europa en de thuisbasis van een groot aantal internationaal toonaangevende experts op het gebied van AI.”

In oktober 2019 lanceerde de Nederlandse regering in Den Haag haar nieuwe landelijke Strategisch Actieplan Kunstmatige Intelligentie. Het doel is om de Nederlandse economie mondiaal concurrerend te houden door AI te stimuleren vanuit het uitgangspunt dat zowel burgers als bedrijven erop kunnen vertrouwen dat AI zorgvuldig wordt ingezet.

De onderzoekers en belanghebbenden die betrokken zijn bij CLAIRE - zo'n 330 groepen en instellingen, die samen meer dan 19.000 werknemers in 34 landen bestrijken - hebben vastgesteld dat er een dringende behoefte bestaat om de kracht en positie van Europa op het gebied van mensgerichte, betrouwbare AI te vergroten.

Loco-burgemeester van de gemeente Den Haag Saskia Bruines:
“Het gebruik van kunstmatige intelligentie biedt veel kansen om het leven van onze burgers te verbeteren. Dit vraagt ​​echter om de ontwikkeling van een verantwoorde en transparante aanpak van de inzet van AI, een belangrijk onderwerp voor Europa, Nederland en met name Den Haag. CLAIRE heeft zichzelf de missie gesteld om die aanpak voor Europa te ontwikkelen. Ik ben dan ook trots dat CLAIRE ervoor heeft gekozen om haar Europese hoofdkantoor in Den Haag te vestigen. Dit zal ertoe bijdragen dat de internationale stad van Vrede en Recht de komende jaren een zeer relevante plek wordt voor de ontwikkeling van verantwoord gebruik van AI in Europa.”

Het CLAIRE-kantoor in Den Haag zal speciale aandacht besteden aan AI in de publieke sector, AI-computing en data-infrastructuur, en de ontwikkeling van een focus op AI voor maatschappelijk welzijn. Het zal samenwerken en coördineren met de NL AI Coalition, de Europese Commissie, AI4EU, de European AI Association, de Benelux AI Association, CBS, TNO en ELLIS.

Het hoofdkantoor in Den Haag zal ook CLAIRE-activiteiten in heel Europa ondersteunen en het werk coördineren van bestaande CLAIRE-kantoren in Praag (CZ), Saarbrücken (DE), Rome (IT) en Oslo (NO), evenals kantoren die binnenkort worden geopend in Brussel (BE), Zürich (CH), Parijs (FR) en Cork (IE).