icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Twee jonge vrouwen houden bordjes van de SDG's vast

SDG 5: Toewerken naar gendergelijkheid

29 november 2022

Vrouwen en de LHBTQIA+ community hebben in praktisch alle landen te maken met kansenongelijkheid. SDG 5 adresseert dit probleem en streeft om iedereen gelijke kansen te bieden op alle vlakken. Dat gaat bijvoorbeeld om recht op goed onderwijs, gelijke kansen op leidinggevende posities, gedwongen (kind) huwelijken, het uitbannen van geweld en discriminatie tegen vrouwen. Op basis van de SDG-ambities voor 2030 werkt Nederland toe naar een plaats in de top 10 van het Global Gender Gap Report voor Europa en Noord-Amerika.

Gemeentelijke programma's

Er bestaan verschillende vrouwenemancipatieprogramma's in Den Haag. Met programma's als Gelijke Kansen voor Haagse Vrouwen wordt er gewerkt aan:

  • Gelijke kansen voor vrouwen
  • Weerbaarheid van vrouwen op straat en thuis
  • Economische onafhankelijkheid
  • Bewustwording van het belang van vrouwenemancipatie

Brede gendergelijkheid

Voor queer-mensen kan het een uitdaging zijn om een gelijke positie in de maatschappij te verwerven en volledige rechten veilig te stellen. In Den Haag bestaat het Queer-actieprogramma. Dit initiatief is in het leven geroepen met als doel om queer-mensen zich veilig, gezien en sociaal geaccepteerd te laten voelen in de hele stad. Ook verstrekt de gemeente subsidies aan organisaties die zich richten op het versterken van de positie van vrouwen en queer-mensen.

Non-profits voor gelijke kansen

Door heel Den Haag dragen verschillende organisaties bij aan SDG 5. Stichting Yasmin is zo'n organisatie. Hun missie is om alle vrouwen in Den Haag te helpen; ze geven vrouwen de kans om zichzelf te ontwikkelen en andere vrouwen te ontmoeten. De Haagse organisatie WO=MEN strijdt voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen, mannen en gender non-conforme personen. Dat doen zij wereldwijd en ook in Nederland. Daarnaast wordt in de Haagse Schilderswijk gewerkt aan empowerment van vrouwen. De Schilderswijk Moeders bestaat uit een groep toegewijde moeders uit de buurt. Ze werken samen om elkaar een helpende hand te bieden en tegelijkertijd een breed scala aan problemen aan te pakken, van financiën tot ouderschap. De Schilderswijk Moeders hebben verschillende prijzen gewonnen voor hun uitstekende werk. Den Haag is de thuisbasis van tal van andere organisaties die SDG 5 aanpakken, waaronder Femmes for Freedom, een organisatie die zich richt op de verdediging van meisjes- en vrouwenrechten. In de stad is ook COC Haaglanden gevestigd, die pleit voor LGBTQ-rechten. Ze werken aan de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en seksuele geaardheid. COC Haaglanden organiseert ook maandelijkse meet-ups om LBGTQ-leden en bondgenoten dichter bij elkaar te brengen.

 

Wil jij ook je steentje bijdragen aan SDG 5? Je kunt je als vrijwilliger aanmelden bij een stichting zoals Yasmin, doneren aan- of lid worden van WO=MEN die werken aan de implementatie van SDG 5 in het Nederlandse nationale en internationale beleid. Maar zelfs door een klein gebaar als je steun aan vrouwen en queer-mensen te uiten (een 'ally' te zijn) kun je een grote bijdrage leveren.