icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Tentoonstelling - Afval: vroeger, nu en straks

Tentoonstelling – Afval: vroeger, nu en straks

8 juli 2022

Vroeger was het hergebruiken van afval heel normaal, maar op dit moment wordt afval te vaak niet hergebruikt. Afval en hergebruik door de eeuwen heen, dat is waar de tentoonstelling Afval: vroeger, nu en straks over gaat. Deze tentoonstelling van Archeologie en Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Den Haag laat zien welke alternatieven er zijn om in de toekomst weer te groeien naar een economie waarin hergebruik van grondstoffen heel normaal is. 

De tentoonstelling geeft stof tot nadenken over welke mogelijkheden er zijn voor een afvalvrije toekomst. Deze interessante tentoonstelling was te bezichtigen van 20 april tot en met 19 mei in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag. 

Door middel van deze bewustwordingscampagne draagt de gemeente Den Haag bij aan SDG 12; duurzame consumptie en productie.

Meer informatie is te vinden op de website van het Atrium

Tentoonstelling - Afval: vroeger, nu en straks