icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
D&I

Gemeente Den Haag - Team Diversiteit en Inclusie

1 september 2022

In Den Haag wonen veel verschillende mensen met verschillende achtergronden en levenswijzen. Deze verschillen tussen mensen, zichtbaar en onzichtbaar, noemen we diversiteit. Het is belangrijk om de diversiteit uit de stad op een representatieve manier in de organisatie terug te zien. Op deze manier wordt de taal van de stad gesproken en is het inlevingsvermogen in de wensen en behoeften van inwoners groot.  Zo wordt er gewerkt aan SDG 16; besluiten die genomen worden en de manier waarop de inwoners geholpen worden is 'inclusief'. Diversiteit gaat hand in hand met inclusie. Het is namelijk belangrijk dat alle medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen op de werkvloer. Zo worden op een productieve en creatieve manier de resultaten voor de stad bereikt. 

Het opgaveteam Diversiteit en Inclusie zet zich in om ervoor te zorgen dat de gemeente Den Haag een divers personeelsbestand heeft en een inclusieve werkgever is en blijft. Dit is belangrijk om het goede voorbeeld te geven en op deze manier mee te werken aan een inclusieve samenleving in de stad. Buiten winnen is binnen beginnen!

Er lopen verschillende initiatieven om gelijke kansen en een veilige en inclusieve werkvloer voor iedereen te garanderen. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van representatief en divers personeel, het opstellen van beleid dat zorgt voor gelijke kansen en gelijkwaardigheid en het inzetten van instrumenten die het gesprek en bewustzijn over het onderwerp groter maken. Zo wordt ervoor gezorgd dat iedereen telt en meedoet – vrouwen en mannen, jonge mensen, mensen met een handicap, mensen met een migratieachtergrond en nog veel meer. Hiermee wordt bijgedragen aan SDG 5, 8 en 10.

De gemeente wordt steeds meer divers en inclusief. Met deze motivatie in het achterhoofd blijft de inzet om die groei door te zetten groot. Samen lukt het om heel veel te bereiken!