icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Senioren naar Ado

Voetbal tegen eenzaamheid: senioren op bezoek bij ADO

10 februari 2023

‘Met senioren naar ADO’ is een stichting opgericht in maart 2017. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een stichting met als doel senioren uit isolement te halen. Dit door een actieve bijdrage te leveren. Jeroen Workum, één van de oprichters, legt hij uit hoe de stichting is ontstaan; vriendengroep Johan, Johan, Robert, Roland en Jeroen gingen al een aantal jaar naar ADO. Door het programma Geer en Goor werd duidelijk hoeveel eenzame ouderen er zijn. Een eenzame senior naar een wedstrijd meenemen, leek hen een goede manier om eenzamere ouderen te helpen.

Jeroen legt verder uit hoe dit ging: “Ik wilde iemand uit het verzorgingstehuis meevragen naar een wedstrijd van ADO. Hiervoor had ik een tweede kaartje gekocht en ben ik naar een locatie van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) gegaan om te vragen of ik iemand mee mocht nemen. Dit is iets wat niet zomaar kan. Om dit toch mogelijk te maken, ben ik als vrijwilliger gaan werken bij WZH.” Op deze manier is de eerste senior met de vijf mannen meegegaan naar een ADO-wedstrijd (in vak D). “Iemand meenemen zorgde voor verbroedering. Juist daarom was het afscheid nemen na zo’n dag lastig. Tot ziens was niet op zijn plaats, omdat van tevoren niet bekend was of het zou lukken om dezelfde senior weer mee naar het stadion te nemen.”  

Uiteindelijk groeide dit initiatief steeds verder uit. Zo kwam er ook steun vanuit ADO en boden zij meerdere kaartjes aan om (eenzame) senioren mee te kunnen nemen. De animo in de verzorgingstehuizen bleek ook flink te groeien. Helaas heeft vak D een hoge trap; hierdoor konden mensen met een rolstoel niet mee. Na overleg met ADO was het mogelijk om naar de andere kant van het stadion te verhuizen, naar de mindervalide plekken.

Vervolgens kwam ook hier een nieuwe uitdaging, want het winterseizoen kwam eraan. De winterperiode is juist een zware periode - een periode waar eenzaamheid een grote rol speelt. Helaas is het voor veel senioren te koud om in deze periode langs het veld te zitten. Hier kwam een hele mooie oplossing voor! Ze mochten een aantal keer gebruik maken van een leegstaande skybox. Tijdens de wedstrijden zat Vegro (zorgwinkel) in de skybox ernaast en zo kwam het gesprek op gang. Met de (financiële) hulp van Vegro en ADO is de skybox nu uitgegroeid tot de eigen skybox van ‘Met senioren naar ADO’. Vanaf hier is het initiatief uitgegroeid tot een stichting.  

Tijdens het interview laat Jeroen zien welke aanpassingen er gemaakt zijn in de skybox om het toegankelijk te maken voor ouderen. Zo zijn er extra stoeltjes gekomen (zelfs binnen) en is er plek gemaakt voor rolstoelen. Dit betekent meer plek voor senioren, maar ook voor begeleiders. Er is een heater aanwezig, er is een extra trapleuning gemaakt, de statafels zijn vervangen voor zittafels, en het toilet is aangepast. Dit zijn verschillende voorbeelden van de aanpassingen en laat de toewijding van de stichting zien.  

ado

Een uitje voor senioren

Inmiddels is een brede kring aan verzorgingstehuizen en clubs betrokken bij de stichting. Op deze manier wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen zich betrokken te laten voelen. De stichting probeert het uitje zo laagdrempelig mogelijk te maken; voor de senioren zitten er geen kosten aan verbonden. Ze worden opgehaald en weer thuis gebracht.

Het is een sociale aangelegenheid, meerdere keren meegaan is ook mogelijk. Ook is er ruimte voor de verzorgers om mee te gaan. Mensen in een verzorgingstehuis hebben soms een hele goede band met de verzorger en dan is het mooi dat zulke momenten ook samen gedeeld worden.

Jeroen legt uit hoe het eraan toe gaat in de skybox: “Mensen komen schuchter binnen en je ziet ze blij vertrekken. Wat ik een leuk onderdeel vind, is het uitdelen van de bittergarnituur tijdens de rust, iedereen leeft dan helemaal op.” Ook zijn er speciale momenten geweest waarbij senioren die het konden zelfs het veld op zijn geweest. Verder legt Jeroen uit: “Niet iedereen die hier komt is een voetbalfan. Het gaat ook om de sfeer die het met zich meebrengt om hier te zijn.” De senioren die mee gaan, hoeven hier niks voor te betalen. Op deze manier is de stichting dus helemaal afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren, en blijft het laagdrempelig voor de senioren.  

Toekomst

Jeroen praat vol passie over het werk dat ze met zijn vijven doen. “Alle tijd en moeite is het helemaal waard.” Met dit werk willen ze zorgen voor verbinding met de senioren, ervoor zorgen dat niemand buitengesloten wordt en eenzaamheid tegengaan. 

Het verhaal van de stichting ‘Met senioren naar ADO’ draagt bij aan verschillende SDG’s, met name SDG 3 (goede gezondheidszorg voor iedereen), maar ook aan SDG 10 (verminderen van ongelijkheid) en SDG 11 (maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam).  

Contact

Voor meer informatie over de stichting neem vooral een kijkje op: https://www.metseniorennaarado.nl/  


06-46959581  
metseniorennaarado@gmail.com