icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Stadsgezicht

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden

Met SDG 11 worden de uitdagingen van de steden van de toekomst aangepakt. Dat kan door steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam in te richten. Iedereen moet goed, gezond en duurzaam kunnen leven en toegang hebben tot basisvoorzieningen en veilige en betaalbare woningen. Ook draait SDG 11 om het verbeteren van de milieu-impact van steden.

SDG 11 Den Haag duurzame steden en gemeenschappen
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

In Den Haag wordt proactief gewerkt aan het bevorderen van de veerkracht van de stad en haar inwoners. Dat gebeurt zowel vanuit de gemeente als door burgerinitiatieven en stichtingen. Het kernteam Resilient The Hague werkt aan- en ondersteunt verschillende projecten om de stad sterker en veerkrachtiger te maken. Daarbij wordt een integrale aanpak gebruikt met aandacht voor zowel de fysieke omgeving (bijv. woningbouw, mobiliteit en openbare ruimte) als sociaal beleid over jeugd, ouderen, welzijn en onderwijs. 

Initiatieven in Den Haag

Resilience Team gemeente Den Haag

Het Resilience Team van Den Haag werkt samen met de inwoners van de stad om deze veerkrachtig te maken. Lees hier meer over het Resilience Team Den Haag

Conscious Kitchen

Conscious Kitchen is een team van idealisten dat voedselverspilling tegengaat. Dit doen ze door voedsel van goede kwaliteit dat eigenlijk weggegooid gaat worden, te redden. Hier maken ze heerlijke maaltijden van voor de gemeenschap. Lees hier meer over Conscious Kitchen.

Lekkernassûh

Lekkernassûh is een gemeenschap van mensen die samenwerkt op basis van een visie voor een eerlijk, lokaal voedselsysteem in en rondom Den Haag. Lees hier meer over Lekkernassûh.

Living Lab Scheveningen

Living Lab Scheveningen is een proefomgeving waar de gemeente, bedrijven, bewoners en kennisinstellingen op zoek gaan naar slimme en digitale uitvindingen om maatschappelijke problemen op te lossen. Het uiteindelijke doel? De omgeving prettiger maken; denk hierbij aan veiligheid, duurzaamheid, sociale cohesie, economie en mobiliteit. Lees hier meer over Living Lab Scheveningen

'Schoon, doen we toch gewoon' campagne

‘Schoon, doen we toch gewoon?’ is een campagne van gemeente Den Haag en organiseert acties en campagnes om zoveel mogelijk Haagse burgers te bereiken en voor te lichten over een schone stad. Lees hier meer over 'Schoon, doen we toch gewoon'.