icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Onderwijs Den Haag

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Gelijke toegang tot onderwijs en levenslang leren voor iedereen

SDG 4 moet het op het gebied van onderwijs verbetering in gang zetten. Zo moeten genderongelijkheden in het onderwijs worden weggewerkt, moeten zoveel mogelijk volwassenen geletterd en rekenvaardig zijn en moet iedereen tegen 2030 toegang hebben tot betaalbaar en kwaliteitsvol onderwijs.

SDG 4 Den Haag hoogwaardig onderwijs
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

Het Haagse onderwijsbeleid is erop gericht dat iedere leerling dezelfde kansen krijgt en weet te pakken. Dat is goed voor het opgroeiende kind en goed voor een sociaal en economisch gezonde stad. Talent mag niet verspild worden. Talent dat hard nodig is voor innovatie in de stad en welvaart in de toekomst. Hoe de wereld er morgen uitziet, wordt vandaag bepaald. In het onderwijs.

Initiatieven in Den Haag

Reach & Teach

Reach & Teach is een non-profit organisatie gevestigd in Den Haag en draait volledig op vrijwilligers. De organisatie biedt Nederlandse en Engelse taalcursussen aan op verschillende taalniveaus. Het doel is om het integratieproces van statushouders in de Nederlandse samenleving makkelijker te maken.

Jongerenpunt070

Jongerenpunt070 is voor Haagse jongeren tussen 18 en 27 jaar met vragen over toekomst, opleiding en werk. Het doel is om perspectief te creƫren op een baan, terug te keren naar de schoolbanken of een combinatie van werken en leren. Lees hier meer over Jongerenpunt070

Haagse Helpers

Netwerk Haagse Helpers droomt van een sociaal verbonden stad waarin elke Haagse jongere zich bewust is van zijn of haar talenten en deze wil inzetten voor kwetsbare stadsgenoten. 
 
Haagse Helpers activeert en inspireert jongeren tussen de 15 en 30 jaar om vrijwillige hulpactiviteiten uit te voeren. Met een klein beetje tijd maken de vrijwilligers een groot verschil voor een ander. Boodschappen doen, pannenkoeken bakken of helpen met verhuizen: voor een ander kan de hulp van Haagse Helpers van grote waarde zijn.  

Vrijwilligers krijgen bovendien via de community mogelijkheden tot zelfontwikkeling met trainingen en workshops. Bij Haagse Helpers leren verschillende werelden elkaar kennen. 

Haagse Helpers verbindt vrijwilligers en organisaties. Het netwerk bestaat uit hulpontvangers, vrijwilligers, scholen, religieuze instellingen, maatschappelijke organisaties, studentenverenigingen, diverse (lokale) partners en de gemeente Den Haag. Iedereen mag meedoen en meedenken.  

Ooievaarspas

De Ooievaarspas geeft mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om met kortingen deel te nemen aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten. Lees hier meer over de Ooievaarspas