icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Smart@Sea

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Veerkrachtige infrastructuur, inclusieve en duurzame industrie en innovatie

SDG 9 moet verbeteringen op het gebied van infrastructuur, industrialisering en innovatie in gang zetten om zo milieuproblemen en economische en ecologische uitdagingen aan te pakken. Toegankelijke en veerkrachtige infrastructuur en duurzame en inclusieve industrialisatie moeten de focus zijn van innovatie.

SDG 9 Den Haag industrie, innovatie en infrastructuur
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

Den Haag ligt in een zeer kennisintensieve regio, met zowel 3 universiteiten en diverse hogescholen als industriĆ«le clusters die in de wereldtop staan. Hier worden oplossingen ontwikkeld die op het snijvlak liggen van verschillende sectoren. Het Cybersecurity cluster in Den Haag is daarvan het grootste voorbeeld. Hier worden oplossingen ontwikkeld die burgers en hun persoonlijke gegevens, overheidsdiensten, ons elektriciteits- en wegennetwerk beschermen. Ook beveiligen ze bedrijven tegen digitale aanvallen. Disciplines als computerwetenschappen, gedragswetenschappen, forensisch onderzoek, psychologie en criminologie komen samen in deze wereld, hier in Den Haag.

Initiatieven in Den Haag

Living Lab Scheveningen

Living Lab Scheveningen is een proefomgeving waar de gemeente, bedrijven, bewoners en kennisinstellingen op zoek gaan naar slimme en digitale uitvindingen om maatschappelijke problemen op te lossen. Het uiteindelijke doel? De omgeving prettiger maken; denk hierbij aan veiligheid, duurzaamheid, sociale cohesie, economie en mobiliteit. Lees hier meer over Living Lab Scheveningen

Impact City

Het Impact City programma van de gemeente Den Haag is in 2015 opgestart en ondersteunt startups & scale-ups in Den Haag met een sterk aanbod aan diensten (denk hierbij bijvoorbeeld aan toegang tot financiering) en een groot internationaal netwerk. Lees hier meer over Impact City