icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Vrouw stalt fiets op brug Den Haag

SDG 13: Klimaatactie

Actie ondernemen om klimaatverandering te bestrijden

SDG 13 roept op tot dringende actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden door de opwarming van de aarde terug te dringen. Het is belangrijk dat landen zich kunnen beschermen tegen natuurrampen en dat de gevolgen van klimaatrampen goed kunnen worden opgevangen. Dit kan onder andere door klimaatgerelateerde maatregelen toe te voegen aan nationaal beleid, maar ook door de kennis over klimaatverandering te vergroten.

sdg 13 den haag klimaatactie
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

Den Haag streeft ernaar in 2030 klimaatneutraal te zijn. Den Haag is één van de 100 steden die deelneemt aan de missie van de Europese Commissie voor klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030. De gemeente neemt ook andere maatregelen, denk hierbij aan schoon vervoer, meer groen in de stad en het hergebruik van afval. In de ‘Nota Duurzaamheid’ is meer te lezen over de plannen van de gemeente, net zoals op de website van de gemeente.

Initiatieven in Den Haag

Stadslandbouw Den Haag

Actief aan de slag gaan met stadslandbouw is niet alleen leuk, maar heeft ook positieve effecten op je gezondheid. Onderzoeken geven aan dat de kleur groen een positief effect heeft op de mens. Door te werken in een moestuin blijf je in beweging en kun je ook mentaal ontspannen in de frisse lucht. En vooral niet te vergeten, mensen doen veel sociale contacten op als ze betrokken zijn bij een stadslandbouwinitiatief. Ze kunnen hun kwaliteiten laten zien en doen ook nog werkervaring op. 

En wist je dat volkstuintjes niet de enige vorm van stadslandbouw zijn? Zo bestaan er ook buurttuinen, stadsimkers en stadsboerderijen. Lees hier meer over stadslandbouw Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag droomt van een stad waar de lucht schoon is, de omgeving groen, alle energie duurzaam wordt opgewekt en een stevige regenbui niet direct tot wateroverlast leidt. Een hofstad zonder aardgas en zonder elektriciteit uit fossiele, vervuilende brandstoffen. Een duurzame stad waar het goed leven is voor alle Hagenaars en waarin iedereen in Den Haag als vanzelfsprekend doet wat hij kan op het gebied van ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Den Haag als heerlijke stad om te leven, ook voor toekomstige generaties, waar steeds meer mensen graag voor in beweging willen komen.