icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Regenboogtrap

SDG 5: Gendergelijkheid

Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes

SDG 5 is ontwikkeld om gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes te bereiken. “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties. SDG staat ook voor gelijke rechten op economische middelen en gelijke kansen op het gebied van leiderschap.

SDG 5 gendergelijkheid Den Haag
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

De gemeente zet zich al lange tijd in voor gelijke rechten en zelfstandigheid voor vrouwen. Met het programma Gelijke kansen voor Haagse Vrouwen wil zij de problemen rondom dit onderwerp wegnemen. Het programma zorgt ervoor dat vrouwen dezelfde kansen krijgen, voor zichzelf opkomen en zelf geld hebben om van te leven. Dit programma brengt gelijke behandeling van vrouwen onder de aandacht. Ook laat het zien waarom dit onderwerp zo belangrijk is. Daarnaast heeft de gemeente het Actieprogramma Queer in Den Haag. Ook is er subsidie voor organisaties die activiteiten organiseren voor gelijke kansen voor vrouwen en queer-personen.

Initiatieven in Den Haag

Femmes for freedom

Biculturele meisjes en vrouwen die hun rechten kennen en zelf beslissen over hun lichaam, leven en geld. Dat is waar Femmes for Freedom voor strijdt. In Nederland, maar ook internationaal.

Femmes for Freedom is een organisatie die opkomt voor meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond. Dit doen zij met een divers team van werknemers en vrijwilligers met verschillende achtergronden. Femmes for Freedom hecht veel waarde aan inclusiviteit en intersectionaliteit, zowel in het werk als in de organisatie. Daarom werken zij met vrouwen én mannen met verschillende culturele achtergronden, seksuele oriëntaties, etniciteiten, sociaal-economische achtergronden en leeftijden. Zo zorgen zij ervoor dat ze samen duurzame, intersectionele en inclusieve veranderingen teweeg brengen.

Yasmin

Vrouwen hebben recht op een goede en zelfstandige positie binnen de samenleving. Bij Stichting Yasmin staan daarom bewustwording en persoonlijke ontwikkeling voorop. Yasmin is een participatiecentrum; door voorlichting, advies, begeleiding, persoonlijke ontwikkelplannen, coaching en uiteenlopende activiteiten kunnen vrouwen zich oriënteren en stappen zetten op weg naar een actieve rol in de samenleving. Dat kan een opleiding zijn, werk, vrijwilligerswerk of iets anders. 
 
Yasmin biedt een laagdrempelige en veilige omgeving waarin persoonlijke wensen en mogelijkheden centraal staan en iedere vrouw de mogelijkheid krijgt zich verder te ontplooien, talenten te ontwikkelen of door te stromen.