icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Zonnepanelen

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

SDG 7 moet zorgen voor toegang tot schone, veilige, betrouwbare, efficiënte, duurzame en betaalbare energie. In 2030 moeten we wereldwijd nog efficiënter omgaan met onze energie. Internationale samenwerkingen moeten zorgen voor een betere infrastructuur en vooruitgang op het gebied van onderzoek en technologie voor schone en hernieuwbare energie.

SDG 7 Den Haag betaalbare en schone energie
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

In Den Haag zijn zowel de gemeente als burgers en organisaties ambitieus op het gebied van duurzaamheid en schone energie. Zo lopen er vele burgerinitiatieven op wijkniveau en worden door de organisatie Duurzaam Den Haag advies en activiteiten aangeboden om inwoners van de stad te helpen met verduurzamen.

Ook kent Den Haag een aantal innovatieve bedrijven die windenergie oogsten met vlieger-constructies, in dakpannen geïntegreerde zonnepanelen en software die de optimale configuratie voor zonnepanelen berekenen voor maximale productie

Initiatieven in Den Haag

Energie uit de Wijk Challenge

Energie uit de Wijk Challenge is een challenge voor Haagse bewonersgroepen met plannen voor de overstap op schone energie in hun straat of wijk. De uitvoering van de winnende initiatieven is inmiddels gestart. Lees hier meer over de Energie uit de Wijk Challenge

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag droomt van een stad waar de lucht schoon is, de omgeving groen, alle energie duurzaam wordt opgewekt en een stevige regenbui niet direct tot wateroverlast leidt. Een hofstad zonder aardgas en zonder elektriciteit uit fossiele, vervuilende brandstoffen. Een duurzame stad waar het goed leven is voor alle Hagenaars en waarin iedereen in Den Haag als vanzelfsprekend doet wat hij kan op het gebied van ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Den Haag als heerlijke stad om te leven, ook voor toekomstige generaties, waar steeds meer mensen graag voor in beweging willen komen.

De Groene Regentes

De Groene Regentes is een buurtinitiatief om de wijk Segbroek groener en duurzamer te maken. Met vrijwilligers uit het Regentesse- en Valkenboskwartier in de wijk Segbroek worden allerlei projecten met betrekking tot energiebesparing en -opwekking, vervoer, meer groen in de wijk en duurzaamheid ondernomen. 

Gasvrij Scheveningen

Gasvrij Scheveningen is in het leven geroepen om de bewoners van Scheveningen te ondersteunen in het verduurzamen van de woningen in de wijk. De vier energiecoaches bieden advies en inspiratie en organiseren regelmatig bijeenkomsten, workshops of thema-avonden om nog meer Scheveningers op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. 

Vogelwijk Energie(k)

Vogelwijk Energie(k) is een vereniging van zo’n 250 enthousiaste mensen in de Haagse Vogelwijk, die duurzaamheid nastreven in het alledaagse leven. Op vogelwijkenergiek.nl kun je lezen hoe Vogelwijk Energie(k) al ruim tien jaar werkt aan duurzaamheid. 
 
De doelstelling is een CO2-neutrale Vogelwijk in 2040. Hiervoor zal de Vogelwijk gebruik gaan maken van duurzame warmte, elektriciteit en mobiliteit. 2040 lijkt ver weg, maar dat is het niet: het betekent verduurzaming van gemiddeld ruim 100 huizen per jaar. 
 
Elke actie telt voor Vogelwijk Energie(k), ook die van jou! De verduurzaming wordt steeds beter zichtbaar in de Vogelwijk: zonnepanelen, elektrische auto’s, etc. Vogelwijk Energie(k) is daar blij mee: elke ton CO2 die we nu besparen, draagt structureel bij aan vermindering van klimaatverandering.

Campus@Sea

Campus@Sea is een ontmoetingsplek voor mensen innovatieve ideeën over de Noordzee, zoals drijvende zonnepanelen of zeewierteelt in offshore windparken. Lees hier meer over Campus@Sea.

Het dakenteam

Den Haag wil meer gebruik maken van de lege daken in de stad, bijvoorbeeld door er zonnepanelen op te plaatsen. Lees hier meer over de plannen van het dakenteam.