icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
SDG 1 no poverty The Hague

Hoe Den Haag werkt aan een stad zonder armoede

19 augustus 2022

SDG 1 roept op tot het beëindigen van armoede in alle vormen, en daarbij niemand uit te sluiten. Hoewel de armoede de afgelopen decennia op mondiaal niveau is afgenomen, hebben COVID-19, geopolitieke- en andere uitdagingen de strijd om armoede uit te bannen moeilijker gemaakt. In Den Haag wordt door de gemeente, het lokale bedrijfsleven en inwoners hard aan SDG 1 gewerkt via meerdere projecten en initiatieven.

Het beleid van de gemeente is erop gericht al haar inwoners bestaanszekerheid te bieden. Het richt zich daarbij zowel op het oplossen van urgente financiële problemen, als op het helpen van bewoners om toe te werken naar financiële zekerheid en uit de armoede te komen.

Onderling verbonden ontwikkelingsdoelen

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn allemaal met elkaar verbonden, maar weinigen zijn zo vervlochten met andere doelen als SDG 1. Armoede is sterk verweven met verschillende andere maatschappelijke problemen, zoals honger (SDG 2), laaggeletterdheid (SDG 4), mentale en fysieke gezondheid (SDG 3) en ongelijkheid (SDG 10). Dit betekent dat het beëindigen van armoede een positief effect heeft op deze andere SDG’s, maar ook dat deze SDG’s moeten worden aangepakt om armoede te beëindigen.

Een voorbeeld van hoe de gemeente Den Haag deze verwevenheid aanpakt, is het initiatief 'Gezond en Gelukkig Den Haag' dat het medische en sociale domein bijeen brengt. Het initiatief richt zich op twee van de armste wijken van Den Haag, Moerwijk en Laakkwartier, waar de levensverwachting tot 15 jaar korter is dan in de meest welvarende  wijken van Den Haag. Diverse organisaties en burgerinitiatieven hebben zich bij het initiatief aangesloten. Projecten die onder de koepel van Gezond en Gelukkig Den haag worden uitgevoerd, behandelen zowel medische als sociale kwesties om burgers die in armoede leven te helpen gezonder en financieel sterker te worden. Deze projecten worden doorgaans door multidisciplinaire teams uitgevoerd. 


 

sag 1 no poverty reshape store den haag

Ondersteuning voor financiële zekerheid

20% van de huishoudens in Den Haag heeft schulden die ze niet kunnen afbetalen, of dreigt in die positie te komen. Enkele mooie voorbeelden van organisaties die dit binnen Den Haag aanpakken zijn Schuldenlab070 en Schuldhulpmaatje. De eerste is een samenwerking van de gemeente met verschillende private en publieke organisaties, om de 30.000 en toenemende aantal huishoudens te helpen die hun schulden niet meer kunnen betalen. Met als doel een schuldenvrije toekomst, werkt Schuldenlab070 aan zeven innovatiethema's en heeft het talloze projecten in de stad opgezet. Een voorbeeld van zo'n project is Geldzaken070, dat directe hulp en ondersteuning biedt aan mensen met geldproblemen.

Schulden veroorzaken stress. Dit kan leiden tot depressie, angst, relatieproblemen, ziekteverzuim en sociaal isolement. Daardoor hebben mensen met schulden niet alleen geld nodig, maar ook sociale steun en begeleiding bij het regelen van hun financiën. Stichting Schuldhulpmaatje verbindt mensen met problematische schulden met vrijwilligers die die persoonlijke ondersteuning bieden.


 

Ondersteuning met de huishoudfinanciën

De gemeente heeft een helpdesk voor mensen met financiële problemen, waar bewoners afspraken kunnen maken voor hulp. Helpdesk Geldzaken kan u helpen bij het beheren van uw huishoudfinanciën. Op hun website staan ook verschillende tips om geld te besparen. Dit omvat cursussen en workshops die door de gemeente worden aangeboden over het beheren en besparen van geld.

Het kan ook moeilijk zijn voor mensen en gezinnen met een laag inkomen om toegang te krijgen tot allerlei activiteiten die gunstig zijn voor de fysieke en emotionele gezondheid. Daarom wordt de Ooievaarspas aangeboden waarmee huishoudens met een laag inkomen korting krijgen op sport, cultuur, lidmaatschappen en toegang tot veel activiteiten. Dit kan gaan van gratis toegang tot een cultureel festival tot sportclinics voor kinderen.

Welvaart bevorderen over de grenzen heen

Den Haag ligt in een land met relatief beperkte armoede, en kijkt ook over de landsgrenzen voor het aanpakken van SDG 1. Aangezien meer dan de helft van de mensen in de wereld die in extreme armoede leven zich in Sub-Sahara Afrika bevindt, werkt de in Den Haag gevestigde startup Zarttech om de armoede in Afrikaanse landen te helpen verlichten. Zarttech wil de komende vijf jaar 75.000 mensen uit de armoede halen door banen te bieden in IT en tech in Afrika. Met een missie van duurzame economische ontwikkelingen tussen Afrika en Nederland, brengt Zarttech de Haagse ambities voor SDG 1 buiten de stadsgrenzen.

Den Haag en haar inwoners werken samen om SDG 1 aan te pakken en de initiatieven die er al zijn, zijn nuttig en veelbelovend. Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden als vrijwilliger Schuldhulpmaatje of veldwerker bij het Leger des Heils of kleine stappen zetten zoals het doneren van kleding en spullen aan een lokaal goed doel, bijvoorbeeld aan de Reshare Store van het Leger Des Heils.