icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Chinese wijk in Den Haag

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen

SDG 10 is opgesteld om ongelijkheden tussen en in landen te verminderen. In 2030 moet iedereen gelijke kansen krijgen en moet sociale, economische en politieke inclusie van iedereen de standaard worden. SDG 10 pakt ook het probleem van discriminatie aan en zet zich in voor een veilige en verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen.

SDG 10 Den Haag ongelijkheid verminderen
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

Gemeente Den Haag zet zich op verschillende manieren in om ongelijkheid in de stad te verminderen. Bijvoorbeeld door armoedebestrijding, extra inzet op scholen met leerlingen die een leerachterstand hebben en ondersteuning van jongeren die moeite hebben op de arbeidsmarkt. Daarnaast voert de gemeente een actief anti-discriminatiebeleid, binnen de eigen organisatie, maar ook door burgerinitiatieven te ondersteunen die inclusie en gelijkheid bevorderen. 

Initiatieven in Den Haag

Wereldreis door eigen stad - Gemeente Den Haag

Op 19 maart 2022 heeft de gemeente Den Haag opnieuw de ‘Wereldreis door eigen stad’ georganiseerd. Het doel van de dag was verbinding zoeken met elkaar en de diversiteit in de stad vieren. De wereldreis staat in het teken van de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Lees hier meer over de Wereldreis door eigen stad

Den Haag Werkt

Den Haag Werkt helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk. Het doel is dat medewerkers kunnen groeien in een vakgebied dat goed bij hun interesses en vaardigheden past. Lees hier meer over Den Haag Werkt.

Toegankelijke stembureaus

De gemeente Den Haag richt tijdens verkiezingen een aantal speciale stembureaus in die toegankelijk zijn voor mensen met een (visuele) beperking. Dit doet de gemeente zodat iedereen zelfstandig een stem kan uitbrengen. Lees hier meer over toegankelijke stembureaus. 

Met senioren naar ADO

‘Met senioren naar ADO’ is een stichting met als doel senioren uit isolement te halen. Met hulp van ADO gaan meerder mensen die in verzorgingstehuizen wonen onder begeleiding naar een voetbalwedstrijd naar het stadion. Lees hier meer over Met senioren naar ADO.

Sintvooriederen1

Sintvoorieder1 zamelt cadeaus in om kinderen die het niet breed hebben thuis blij te maken met een Sinterklaascadeau. Ze maken cadeaupakketten van donaties de ze krijgen van particulieren en bedrijven. Lees hier meer over Sintvoorieder1.

Team diversiteit & inclusie van de gemeente

Het opgaveteam Diversiteit en Inclusie zet zich in om ervoor te zorgen dat de gemeente Den Haag een divers personeelsbestand heeft en een inclusieve werkgever is en blijft. Lees hier meer over het team.