icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Hardloop evenement

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Een goede gezondheid en welvaart voor alle leeftijden

SDG 3 draait om een gezond leven en moet leiden tot een goede gezondheid en welvaart voor iedereen. Daar hoort bij dat moeder- en kindersterfte moet worden teruggedrongen, maar ook dat er een einde gemaakt wordt aan ziekten zoals aids, tuberculose of malaria. Iedereen moet toegang tot betaalbare medicatie hebben. Verder gaat SDG 3 ook over toegang tot goede zorgdiensten voor iedereen en is er extra aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg.

SDG 3 Den Haag goede gezondheid en welzijn
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

De stijgende zorgkosten in Nederland (en daarbuiten) hebben veel te maken met de toename van welvaartsziekten, die vaak worden veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Bovendien bestaat er een sterke relatie tussen gezondheid en armoede. Met het programma Gezond en Gelukkig Den Haag wordt daarom gewerkt aan het verbinden van het medisch en sociaal domein. Het aanmoedigen van een gezonde leefstijl is daarbij erg belangrijk. 

De uitdagingen die we in Den Haag kennen, spelen op veel meer plaatsen wereldwijd. Wanneer we kennis met elkaar uitwisselen, dragen we bij aan het verbeteren van gezondheid en welzijn op een veel grotere schaal. 

Initiatieven in Den Haag

Gezond en Gelukkig Den Haag

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Medisch en sociaal domein verbinden

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt op dit moment door veel toegewijde professionals, vanuit verschillende instanties. De zorg wordt deels betaald door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een sterke relatie bestaat tussen gezondheid en armoede. Daarnaast zijn er diverse succesvolle burgerinitiatieven die het verdienen om op nog meer plekken te worden uitgevoerd.

Lees meer over Gezond en Gelukkig Den Haag

Haagse Zorgkracht

Haagse Zorgkracht is een netwerk van bewonersinitiatieven op het gebied van geluk, wonen, welzijn en zorg in Den Haag en omstreken. 

Bewonersinitiatieven nemen een steeds belangrijkere plek in om de stad leefbaar te houden om langer gezond thuis te wonen mogelijk te maken en stijgende zorgkosten te voorkomen. Door de persoonlijke betrokkenheid van de bewoners hebben deze initiatieven unieke kwaliteiten en mogelijkheden. 

Het doel van Haagse Zorgkracht is:

  • Haagse bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn zichtbaar maken op de kaart
  • Een visiegroep met gelijkgestemde bewoners en professionals bij elkaar brengen die zich sterk willen maken voor de gezamenlijke burgerkracht in de stad
  • Elkaar inspireren, kennis en ervaring delen
  • Zorgen dat de stem van bewoners vertegenwoordigd wordt in het Haagse krachtenveld

Lees meer over Haagse Zorgkracht

Haags Steun Systeem

Het Haags Steunsysteem (HSS) verbindt professionals, cliënten, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en vrijwilligers van ruim 120 Haagse organisaties met als doel Hagenaars met psychische beperkingen te ondersteunen. Dit door weer deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving.

Jongerenpunt070

Jongerenpunt070 is voor Haagse jongeren tussen 18 en 27 jaar met vragen over toekomst, opleiding en werk. Het doel is om perspectief te creëren op een baan, terug te keren naar de schoolbanken of een combinatie van werken en leren. Lees hier meer over Jongerenpunt070

Stadslandbouw Den Haag

Actief aan de slag gaan met stadslandbouw is niet alleen leuk, maar heeft ook positieve effecten op je gezondheid. Onderzoeken geven aan dat de kleur groen een positief effect heeft op de mens. Door te werken in een moestuin blijf je in beweging en kun je ook mentaal ontspannen in de frisse lucht. En vooral niet te vergeten, mensen doen veel sociale contacten op als ze betrokken zijn bij een stadslandbouwinitiatief. Ze kunnen hun kwaliteiten laten zien en doen ook nog werkervaring op. 

En wist je dat volkstuintjes niet de enige vorm van stadslandbouw zijn? Zo bestaan er ook buurttuinen, stadsimkers en stadsboerderijen. Lees hier meer over stadslandbouw Den Haag. 

Lekkernassûh

Lekkernassûh is een gemeenschap van mensen die samenwerkt op basis van een visie voor een eerlijk, lokaal voedselsysteem in en rondom Den Haag. Lees hier meer over Lekkernassûh.