icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Het Binnenhof

SDG 1: Geen armoede

Een einde maken aan armoede

SDG 1 gaat over het beëindigen van armoede. Iedereen heeft het recht op economische middelen, zoals onderwijs en technologie. Armoede heeft een negatieve invloed op het welzijn van mensen. Bekend is bijvoorbeeld dat mensen die langdurig onder de armoedegrens leven, gemiddeld vijf jaar korter leven. Het verschil in gezonde levensjaren is zelfs veertien jaar (CBS, 2019).

sag 1 geen armoede den haag
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

Net als in de andere grote grote steden in Nederland, leeft in Den Haag ongeveer 20% van de huishoudens onder de armoedegrens. De gemeente zet zich op verschillende manieren in om ongelijkheid te verkleinen en armoede te bestrijden. Het Haagse armoedebeleid is onder andere gericht op het wegwerken van tekorten, zodat er een toereikend bestaansminimum is. Daarnaast gaat het beleid ook over het in staat stellen van mensen om meer te doen dan enkel overleven, en stappen vooruit te kunnen maken. Lees meer over armoedebestrijding in Den Haag.

Initiatieven in Den Haag

Schuldenlab070

Bijna één op de vijf huishoudens in gemeente Den Haag heeft te maken met hoge schulden (of loopt een risico daarop). En dat aantal groeit, met alle gevolgen van dien. Schuldenlab070 is opgericht om de vicieuze cirkel te doorbreken en te komen tot oplossingen om mensen schuldenvrij te maken. Een schuldenzorgvrije toekomst voor elke Hagenaar! Lees hier meer over Schuldenlab 070.

Ooievaarspas

De Ooievaarspas geeft mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om met kortingen deel te nemen aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten. Lees hier meer over de Ooievaarspas.

Sintvoorieder1

Sintvoorieder1 zamelt cadeaus in om kinderen die het niet breed hebben thuis blij te maken met een Sinterklaascadeau. Ze maken cadeaupakketten van donaties de ze krijgen van particulieren en bedrijven. Lees hier meer over Sintvoorieder1.

Straat Consulaat

Het Straat Consulaat komt op voor mensen die dakloos zijn. Ze geven mensen advies, delen spullen uit en praten met instanties over manieren om dakloosheid op te lossen. Lees hier meer over het Straat Consulaat.

Schuldhulpmaatje Den Haag

Mensen die schulden hebben, hebben vaak te maken met depressie en schaamte, sociale isolatie en uitzichtloosheid. De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Den Haag praten met mensen die schulden hebben opgebouwd en helpen hen financieel zelfredzaam te worden. Lees hier meer over Schuldhulpmaatje Den Haag.