icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Zeewier kweken in de Noordzee

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame consumptie- en productiepatronen

SDG 12 richt zich op "meer produceren met minder" en moet zorgen voor duurzamere consumptie- en productiepatronen. Dit betekent dat voedselafval sterk moet worden verminderd en dat we grondstoffen duurzamer moeten gebruiken. Het gebruik van vervuilende energiebronnen wordt verminderd en in de hele keten wordt er beter nagedacht over duurzaamheid, het verminderen van afval, en uiteindelijk ook het milieuvriendelijk beheer van afval.

sdg 12 den haag verantwoorde consumptie en productie
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

In Den Haag wordt op verschillende terreinen gewerkt aan het verduurzamen van productie- en consumptiepatronen. De gemeente wil dat zo min mogelijk spullen bij het afval terechtkomen en dat afval wordt gescheiden. Zo kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. In het Grondstoffenplan staat hoe de gemeente dit wil bereiken. Daarbij ligt de focus op recycling en upcycling. Zo is er het project 'PlastiCity' waarbij plastic afval een nieuw leven krijgt. Ook scheiden we in de stad brood en wordt er via het programma 'Upcycle Your Waste' nieuw materiaal gemaakt van Haags bedrijfsafval.

Initiatieven in Den Haag

Stadsoase Spinozahof

StadsOase Spinozahof is een groene oase midden in het drukke, versteende stadscentrum van Den Haag. Met meer dan 200 vrienden en 20 nationaliteiten is een voormalig braakliggend bouwgrond omgetoverd tot een duurzame ontmoetingsplek voor iedereen.

Met een repaircafé, compostbakkerij, buurttuin en biologische versmarkt (Lekkernassûh) worden inwoners aangemoedigd om kapotte spullen te (laten) repareren, GFT afval om te laten zetten in compost en zelf groenten te telen of biologisch uit de regio te kopen.

Tentoonstelling - Afval: vroeger, nu en straks

Vroeger was het hergebruiken van afval heel normaal, maar op dit moment wordt afval te vaak niet hergebruikt. Afval en hergebruik door de eeuwen heen, dat is waar de tentoonstelling Afval: vroeger, nu en straks over gaat. Lees hier meer over de tentoonstelling - Afval: vroeger, nu en straks

Stadslandbouw Den Haag

Actief aan de slag gaan met stadslandbouw is niet alleen leuk, maar heeft ook positieve effecten op je gezondheid. Onderzoeken geven aan dat de kleur groen een positief effect heeft op de mens. Door te werken in een moestuin blijf je in beweging en kun je ook mentaal ontspannen in de frisse lucht. En vooral niet te vergeten, mensen doen veel sociale contacten op als ze betrokken zijn bij een stadslandbouwinitiatief. Ze kunnen hun kwaliteiten laten zien en doen ook nog werkervaring op. 

En wist je dat volkstuintjes niet de enige vorm van stadslandbouw zijn? Zo bestaan er ook buurttuinen, stadsimkers en stadsboerderijen. Lees hier meer over stadslandbouw Den Haag. 

SWAPS

SWAPS is een tweedehands kledingwinkel met een ruil concept. Voor elk item dat je inlevert, mag je een ‘nieuw’ item meenemen. Op deze manier wil SWAPS bijdragen aan de duurzame modeindustrie. Lees hier meer over SWAPS Den Haag.

Den Haag Werkt

Den Haag Werkt helpt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk. Lees hier meer over Den Haag Werkt.

Haagse Honing en Haags Zaad

Haagse Honing is een kleine bijenhouderij en het uitgangspunt is om ecologisch te tuinieren. Er wordt honing verkocht en ook zaadjes voor bloemen en planten. Lees hier meer over Haagse Honing en Haags Zaad.