icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Leven in het water

SDG 14: Leven in het water

De oceanen en zeeën behouden en duurzaam gebruiken

SDG 14 gaat over het duurzaam gebruik maken van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen. Dit gaat onder andere over vervuiling verminderen, het duurzaam beheren van zee- en kust ecosystemen en de aanpak van problemen rondom visvangst en overbevissing.

SDG 14 Den Haag leven in het water
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

Den Haag is niet los te zien van de Noordzee. Met de 11 kilometer kustlijn en het rijke duingebied is het een belangrijk trekpleister voor zowel inwoners van Den Haag als toeristen. Niet ver van de Haagse kust bevindt zich de Noordzeeboerderij. Dit is een stichting die ruimte biedt aan innovaties zoals zeewier- , oester en mosselteelt. Ook ontwikkelt zij commerciële toepassingen van zeewier en is er een drijvend zonnepark dat de aquacultuur verbetert terwijl het energie opwekt uit de zon. Door samen te werken met internationale partijen, wordt ervoor gezorgd dat de innovaties die hier ontwikkeld worden, wereldwijd worden toegepast. 

Initiatieven in Den Haag

Urban Waterbuffer

Het Cromvlietplein was aan vernieuwing toe: het was een lang gebied met asfalt, hekken en brede stoepen. In het Cromvlietpark staat de Urban Waterbuffer. Dit is een grote bak en werkt onder andere als wateropslag onder de grond voor de opvang van regen- en oppervlaktewater. Lees hier meer over de Waterbuffer in het Cromvlietpark

Living Lab Scheveningen

Living Lab Scheveningen is een proefomgeving waar de gemeente, bedrijven, bewoners en kennisinstellingen op zoek gaan naar slimme en digitale uitvindingen om maatschappelijke problemen op te lossen. Het uiteindelijke doel? De omgeving prettiger maken; denk hierbij aan veiligheid, duurzaamheid, sociale cohesie, economie en mobiliteit. Lees hier meer over Living Lab Scheveningen

‘Schoon, doen we toch gewoon?’ campagne

‘Schoon, doen we toch gewoon?’ organiseert acties en campagnes om zoveel mogelijk Haagse burgers te bereiken en voor te lichten. In de zomer van 2022 werd een SUP-actie georganiseerd om de Haagse grachten schoon te maken. Geïnteresseerden konden gratis een SUP-plank lenen en zwerfafval uit het Haagse water vissen. De actie was een groot succes en zorgde voor bewustwording van de gevolgen van afval in het water. Lees hier meer over de huidige acties en nieuwtjes van 'Schoon, doen we gewoon?'.