icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Watertoren

SDG 6: Schoon water en sanitair

Zorgen voor water en sanitatie voor iedereen

SDG 6 is opgesteld om toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen te verzekeren. In 2030 moet iedereen ook toegang hebben tot goede sanitaire voorzieningen en hygiëne. De op water gebaseerde ecosystemen moeten daarbij goed beschermd worden door efficiënt hergebruik van water. Door het beperken van vervuiling moet er ook gezorgd worden betere waterkwaliteit.

SDG 6 clean water and sanitation
Beleid, initiatieven en organisaties

Zo draagt Den Haag bij

In Den Haag wordt de drinkwatervoorziening verzorgd door Dunea, dat sinds 1874 drinkwater wint uit de duinen. Deze wereldwijd unieke methode zorgt voor door de natuur gezuiverd drinkwater van hoge kwaliteit. 

Dunea heeft een groot aantal tapkranen geplaatst op openbare plaatsen. Door niet langer flesjes water te kopen en weg te gooien, maar recyclebare flesjes bij een watertappunt opnieuw te vullen met koel, lekker én gezond drinkwater, besparen we onder andere CO2. Per tapkraan kan de besparing CO2 oplopen tot 5.000 kilo per jaar. 

Daarnaast biedt Living Lab Scheveningen ruimte aan meerdere bedrijven die technologie ontwikkelen om schoon drinkwater te maken uit bijvoorbeeld zeewater. Dit kan gebruikt worden in gebieden waar schoon drinkwater schaars is of waar klimaatverandering zorgt voor verzilting van het zoete water.

Initiatieven in Den Haag

Urban Waterbuffer Cromvlietpark

Het Cromvlietplein was aan vernieuwing toe: het was een lang gebied met asfalt, hekken en brede stoepen. In het Cromvlietpark staat de Urban Waterbuffer. Dit is een grote bak en werkt onder andere als wateropslag onder de grond voor de opvang van regen- en oppervlaktewater. Lees hier meer over de Waterbuffer in het Cromvlietpark

Living Lab Scheveningen

Living Lab Scheveningen is een proefomgeving waar de gemeente, bedrijven, bewoners en kennisinstellingen op zoek gaan naar slimme en digitale uitvindingen om maatschappelijke problemen op te lossen. Het uiteindelijke doel? De omgeving prettiger maken. Denk hierbij aan veiligheid, duurzaamheid, sociale cohesie, economie en mobiliteit. Lees hier meer over Living Lab Scheveningen

‘Schoon, doen we toch gewoon?’ campagne

‘Schoon, doen we toch gewoon?’ organiseert acties en campagnes om zoveel mogelijk Haagse burgers te bereiken en voor te lichten. In de zomer van 2022 werd een SUP-actie georganiseerd om de Haagse grachten schoon te maken. Geïnteresseerden konden gratis een SUP-plank lenen en zwerfafval uit het Haagse water vissen. De actie was een groot succes en zorgde voor bewustwording van de gevolgen van afval in het water. Lees hier meer over 'Schoon, doen we toch gewoon?'

SolarDew

SolarDew is een startup dat gezinnen en gemeenschappen wil helpen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Met de technologie van SolarDew kunnen mensenhun eigen drinkwater produceren. Lees hier meer over SolarDew.

Elemental Water Makers

Elemental Water Makers, gevestigd in Scheveningen, zorgt voor vers water met behulp van zonne-energie. Hun machines worden gebruikt over de hele wereld. Lees hier meer over Elemental Water Makers. 

R(UN) Blue: Mina Guli

Mina Guli rende een hele marathon in Den Haag om aandacht te vragen voor de VN Water Conferentie. Lees hier meer over Mina Guli.